Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Hoàng Trọng - Hạnh Dung. Chúc 2 bạn những điều tốt đẹp nhất. Rất vinh khi Happy Time được lựa chọn là nơi tổ chức lễ thành hôn của 2 bạn.

HTR1

HTR2

HTR3

HTR4

HTR5

Liên hệ