Thực đơn tại Happy Time quý khách có thể tham khảo và lựa chọn theo mức chi phí mà mình lựa chọn. Ngoài những thực đơn cố định quý khách của còn có thể lựa chọn món ăn lẻ để đưa vào thực đơn theo ý muốn của mình.

Liên hệ